Samtaler, terapi og rådgivning


Der er mange gode grunde til at tale med en psykolog. Du kan stå med en aktuel situation, som du har brug for at arbejde med, og du kan ønske at forebygge, at et lille problem vokser sig større. Der kan også være sider af dig selv eller dit liv, som du ønsker at blive klogere på. Udgangspunktet for alle samtaler med mig er dine behov og ønsker om forandring i dit liv.


I par opstår der ofte perioder, hvor pres og stress giver grobund for misforståelser og mistrivsel, som kan udvikle sig til en reel krise i forholdet.  Det er min erfaring, at det for mange er hjælpsomt at tale med sin partner sammen med en tredjepart, som kan hjælpe til at rede misforståelser ud og give begge en reel oplevelse af igen at føle sig set og hørt af den anden.


Familier kan opleve perioder, hvor de er pressede, og det kan her være godt at søge rådgivning. Forældre og børn kan være pressede af mange forhold, som påvirker dem hver for sig og den samlede families trivsel. Ofte kan samtaler med forældrene alene være tilstrækkeligt, og børn kan inddrages, når det vurderes relevant. Nogle gange er der brug for anden støtte, som jeg kan vejlede jer i at finde vej til.


Hvor længe et samtaleforløb varer, afhænger af dine behov og ønsker. Vi mennesker er unikke og alle samtaleforløb er unikke. Hvordan vi arbejder, finder jeg ud af sammen med dig, så vi gør brug af de metoder, som er mest hjælpsomme i forhold til det, som du vil arbejde med.


Terapi og samtale forudsætter, at du føler dig tryg og at kemien er rigtig. Det håber jeg, at du oplever i samtalen med mig, og er det ikke tilfældet, anbefaler jeg gerne en anden psykolog.